Daadkrachtig Deskundig Flexibel Integer

Onze diensten

Hofman & Partners HRM richt zich op zowel profit als non-profit organisaties en is gespecialiseerd in:

  • Interim HRM
  • Structurele deeltijd HRM support
  • Reorganisaties en verandertrajecten
  • HRM advies en consultancy
  • Arbeidsrecht en ontslagrecht
  • Training en coaching; assessment en loopbaanbegeleiding

Voortdurend worden vakontwikkelingen gevolgd en wordt de vakkennis geactualiseerd. Hofman & Partners HRM onderscheidt zich door deskundigheid, daadkracht, flexibiliteit en integriteit. U als opdrachtgever zal dit direct ervaren, vanaf de eerste kennismaking.


Over Hofman & Partners HRM

Arnold Hofman werkte eerst 13 jaar als P&O manager in de installatietechniek en de semiconductor industrie. In zijn netwerk zaten meerdere MKB ondernermers die hem steeds vaker raadpleegden over arbeidsrecht, ontslagrecht en ontwikkeling en implementatie van personeelsinstrumenten. In 1999 is Arnold Hofman zelfstandig ondernemer geworden en gestart met zijn eerste interim P&O opdrachten en reorganisatie trajecten.

In juni 2001 heeft Arnold Hofman met zijn voormalig collega Rob Nellestein uit de semiconductor industrie de samenwerking gezocht en zijn zij het bureau Hofman & Nellestein HRM gestart. De opgebouwde ervaringen en expertise op het gebied van HRM werden gecombineerd, waardoor de mogelijkheid ontstond om aan opdrachtgevers deskundige, brede en flexibele HRM diensten aan te bieden. Door de bundeling van de krachten kon tevens de continuiteit van de dienstverlening gegarandeerd worden aan de opdrachtgevers.

Vele HRM interim- en adviesopdrachten zijn sindsdien bij een groot aantal opdrachtgevers (profit en non-profit) tot een succes volbracht, waarbij ze altijd op elkaars expertise konden terugvallen.

Inmiddels is het bureau omgedoopt tot Hofman & Partners HRM en heeft het zich ontwikkeld tot een vooraanstaande HRM dienstverlener, met name in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht.

Arnold Hofman is tevens mede oprichter en kernlid van het kennisplatform HRO Groep:  www.hro-groep.nl

Voor complexe vraagstukken op het gebied van (re)organiseren of organisatie-ontwikkeling wordt samengewerkt met de bedrijfskundigen drs. Rob Nellestein en ing. Peter Arends (lid van de Ooa).